Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Poskytované základní služby

 • výcvik skupin: B (36 hodin teorie + 28 hodin jízd)
 • navrácení řidičského průkazu skup. B po tzv. "vybodování"
 • individuální "rychlokurz" (do 20 dnů)
 • výuka teorie a kondičních jízd pro řidiče, kteří již jsou držiteli řidičského oprávnění (Není omezeno počtem hodin, záleží na uchazeči. Po první jízdě jsem Vám schopen říci, kolik hodin ještě potřebujete.)

Poskytované doplňkové služby

 • výuka teorie na PC i v papírové formě
 • vypůjčení učebnic po dobu výcviku
 • možnost úhrady ve splátkách

Organizace výcviku a zkoušek

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na učebnu, nebo osobním domácím studiem (tj. testy na PC), zpravidla jen tehdy pokud se mu daná doba, kdy probíhá výuka teorie, dlouhodobě nevyhovuje.

 

Předměty teoretické výuky:

 • předpisy o provozu vozidel (PPV = 18 hodin)
 • ovládání a údržba vozidla (OÚV = 2 hodiny)
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy (TZBJ = 10 hodin)
 • zdravotnická příprava (ZP = 2 hodiny)
 • opakování (OP = 4 hodiny)
 • tj. 36 hodin teorie

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení".   (Dokumenty jsou k dispozici ve složce "Ke stažení")
 

Zahájit kurz před dovršením 18 let je samozřejmě možné. Pozor! Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.
 

Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo stanovenou splátku.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného výcviku. (B = 28h jízd + 36 hodin teorie)
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Je nutné však přihlédnout k přípravě a snaze "učit se" samotného žáka při domácím studiu. Pokud na toto žák nedbá, je samozřejmé, že se délka kurzu může prodloužit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, tzv. "přikoupit si" kondiční hodiny nebo hodiny teorie, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Na zkoušky s sebou musíte mít občanský průkaz a pokud vlastníte, tak i řidičský průkaz. Ten se při zkoušce dává do zástavy, a když zkoušku úspěšně zvládnete, řidičský průkaz se vám vrátí.

Závěrečná zkouška probíhá v jednom dni pod dohledem zkušebního komisaře a skládá se ze dvou částí:

Písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy - probíhá elektronickou formou, tedy na počítači, který vám vygeneruje náhodný test. Na jeho vyplnění máte podle zákona 30 minut.

Praktická jízda - trvá půl hodiny. Během celé jízdy jedete podle pokynů zkušebního komisaře, přičemž učitel sedí vedle vás.

Pokud byste jakoukoliv ze tří částí zkoušky nezvládli postup je následující:

1. Po první zkoušce musí uchazeč splnit opravnou zkoušku do půl roku.

2. Opakování může proběhnout nejdříve za 5 pracovních dnů.

3. Pokud první zkoušku nedokáže vykonat úspěšně do jednoho a půl roku od započetí kurzu je povinen   podrobit se novému školení v plném rozsahu. (tj. V plné výši uhradit nový kurz = 36 hodin teorie + 28 hodin jízd)

 

TOPlist