Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vrácení řidičského průkazu

  1. zákaz činnosti v řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
  2. zákaz činnosti v řízení motorových vozidel udeleným soudem
  3. ztráta řidičského oprávnění a vybodování
  4. ztráta řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů

1. a 2. - Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?

- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

- výpis z karty řidiče

- žádost do autoškoly

3. 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost neprokazujete.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Co je k tomu potřeba přinést?

- oznámení o dosažení 12 bodů

- výpis z karty řidiče

- žádost do autoškoly

4. Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?

- výpis z karty řidiče

- žádost do autoškoly

- posudek o zdravotní způsobilosti

Pro vybodované řidiče:

Před nástupem do kurzu je pro !vybodované řidiče! nutné mít vyřízené vyšetření od psychologa!

 

Seznam některých míst, pro vyhotovení psychologických testů:

PhDr. Jiří Klaban Silnice Jičín a.s.  Hradecká 415, 506 33 Jičín tel.:604 748 658 e-mail: j.klaban@email.cz

PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé

Laboratoř dopravní psychologie Jablonského 634, 280 02 Kolín 5 tel.:321 728 246

Mgr. Bohuslava Hájková U Jednoty 162/6, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Miroslava Němečková Bezručova 518,  500 02 Hradec Králové tel.:728 224 137 e-mail: nemmir@seznam.cz

TOPlist